MIĘSO DROBNE WIEPRZOWE KLASY II 70/30 Z SZYNKI

MIĘSO DROBNE WIEPRZOWE KLASY II 70/30 Z SZYNKI

Cechy organoleptyczne

Wygląd

mięsa zamrożonego - możliwe nieznaczne oszronienie powierzchni.

Barwa

- mięsa zamrożonego - dopuszczalne przyciemnienie naturalnej barwy powierzchni kawałków mięsa spowodowane mrożeniem – ususzka.

Konsystencja

-mięsa zamrożonego-twarda, przy opukiwaniu wydająca charakterystyczny dźwięk, dopuszczalne lekkie zmiękniecie powierzchni do 20 mm głębokości – ususzka

-po rozmrożeniu elastyczność nieco zmniejszona w stosunku do mięsa schłodzonego

Zapach

-mięsa zamrożonego - bez zapachu lub zapach bardzo słabo wyczuwalny, swoisty dla mięsa wieprzowego

Wymagania chemiczne,
fizykochemiczne i mikrobiologiczne

Zawartość GMO: Do produkcji nie stosuje się organizmów modyfikowanych genetycznie. Napromieniowanie żywności promieniowaniem jonizującym: Produkt nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego.

Obecność antybiotyków: niedopuszczalna

Alergeny: produkt nie zawiera alergenów. Zawartość metali szkodliwych dla zdrowia: zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r – zawartość ołowiu (mg/kg), nie więcej niż 0,10; zawartość kadmu (mg/kg), nie więcej niż 0,05

Zawartość dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń dla zdrowia: zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1259/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r nie więcej niż:

- suma dioksyn nie więcej niż 1,0pg/g tłuszczu

- suma dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn, nie więcej niż 1,25pg/g tłuszczu.

-suma PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 i PCB180 (ICES – 6) nie więcej niż 40 ng/g tłuszczu.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007r. Zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

Pozostałe informacje

Znakowanie

Każde opakowanie jednostkowe jest zaopatrzone w etykietę.

Etykieta zbiorcza znajduje się na każdej palecie.

Informacje, które znajdują się na etykietach: - nazwa produktu, - termin przydatności do spożycia, - masa netto, - warunki przechowywania, - nazwa i adres producenta, - oznaczenie partii produkcyjnej, - weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, - miejsce chowu, - miejsce uboju.

Etykiety zawierają również informacje dla konsumenta: "Należy spożyć po obróbce termicznej" ; „Produkt głęboko mrożony”

Etykiety zawierają również informacje dla konsumenta:
"Należy spożyć po obróbce termicznej"

Forma opakowania dla mięsa

- Poliblok

- Blok

Opakowanie zabezpiecza mięso przed zanieczyszczeniem. Materiały opakowaniowe posiadają atesty do kontaktu z żywnością. Możliwe inne formy opakowania zgodnie z wymaganiami klienta.

Transport

Środki transportu powinny utrzymywać odpowiednią temperaturę w każdym miejscu wyrobu, odpowiednią do wymagań temperaturowych mięsa schłodzonego i mrożonego. Samochody muszą być czyste, bez niewłaściwych zapachów, z monitoringiem temperatury – zapisy w formie elektronicznej lub ręcznej.