SZYNKA WIEPRZOWA MYSZKA

SZYNKA WIEPRZOWA MYSZKA

Cechy organoleptyczne

Wygląd

Elementy właściwie umięśnione; czysta, gładka powierzchnia.

Barwa

- mięśni - jasnoróżowa do czerwonej, właściwa dla świeżego mięsa

- tłuszczu - biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym, w przypadku mięsa.


Konsystencja

- jędrna i elastyczna.


Zapach

Swoisty, charakterystyczny dla świeżego mięsa.

Wymagania chemiczne,
fizykochemiczne i mikrobiologiczne

Zawartość GMO: Do produkcji nie stosuje się organizmów modyfikowanych genetycznie.

Napromieniowanie żywności promieniowaniem jonizującym: Produkt nie został poddany działaniu promieniowania jonizującego

Obecność antybiotyków: Niedopuszczalna

Alergeny: Produkt nie zawiera alergenów.


Zawartość metali szkodliwych dla zdrowia: zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. – zawartość ołowiu (mg/kg), nie więcej niż 0,10; zawartość kadmu (mg/kg), nie więcej niż 0,05.

Zawartość dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń dla zdrowia: zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1259/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. nie więcej niż:

- suma dioksyn nie więcej niż 1,0 pg/g tłuszczu

- suma dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn, nie więcej niż 1,25 pg/g tłuszczu

- suma PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 i PCB180 (ICES – 6) nie więcej niż 40 ng/g tłuszczu.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

Pozostałe informacje

Znakowanie

Każde opakowanie jednostkowe jest zaopatrzone w etykietę.

Etykieta zbiorcza znajduje się na każdej palecie.


Informacje, które znajdują się na etykietach: - nazwa produktu, - termin przydatności do spożycia, - masa netto, - warunki przechowywania, - nazwa i adres producenta, - oznaczenie partii produkcyjnej, - weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, - miejsce chowu, - miejsce uboju.

Etykiety zawierają również informacje dla konsumenta:
"Należy spożyć po obróbce termicznej"

Forma opakowania dla mięsa

Pojemnik E2 lub opakowania vacuum w kartonach.

Opakowanie zabezpiecza mięso przed zanieczyszczeniem. Materiały opakowaniowe dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Transport

Temperatura transportu: od 0°C do 4°C.

Warunki przechowywania surowca: od 0°C do 4°C.

Temperatura surowca mięsnego: do 7°C.


Środek transportu chłodniczy, utrzymujący odpowiednią temperaturę w każdym miejscu surowca, odpowiednią do wymagań temperaturowych mięsa, w zależności od rodzaju. Samochody muszą być czyste, bez niewłaściwych zapachów. Monitoring temperatury – zapisy (forma elektroniczna lub ręczna).