Cechy organoleptyczne

Wygląd

Barwa

Konsystencja

Zapach

Wymagania chemiczne,
fizykochemiczne i mikrobiologiczne

Pozostałe informacje

Znakowanie

Etykiety zawierają również informacje dla konsumenta:
"Należy spożyć po obróbce termicznej"

Forma opakowania dla mięsa

Transport